proDiscgolf.cz>Přehled aktualit> (Opravdu) slavnostní otevření 100. discgolfového hřiště v ČR

(Opravdu) slavnostní otevření 100. discgolfového hřiště v ČR

O prvním prázdninovém víkendu proběhla v Otaslavicích na Moravě oslava ku příležitosti zahájení provozu koupaliště, ale pro discgolfové nadšence taky ještě důležitější událost, a to slavnostní otevření jubilejního 100. discgolfového hřiště v České republice. V dopoledních hodinách zde proběhl discgolfový turnaj zařazený do regionální discgolfové ligy. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 hráčů.
 

Výsledky turnaje jsou na webu idiscgolf.cz: https://idiscgolf.cz/turnaje/detail/167.aspx

Kompletní fotogalerie je na facebooku proDiscgolf.cz: https://www.facebook.com/proDiscgolfcz

Po ukončení turnaje proběhl slavnostní první výhoz v podání pana starosty a stříhání pásky. Tímto se dne 29.6.2019 oficiálně dostalo do provozu již 100. discgolfové hřiště u nás a program mohl pokračovat koncertem a oslavami jak v areálu koupaliště, tak i v prostorách discgolfového hřiště. Posléze ještě proběhla discgolfová exhibice a krátká akademie v podání Petra Bujnoška. Nechyběly ani soutěže pro děti. V Otaslavicích se samozřejmě slavilo až do noci. 

Děkujeme obci Otaslavice a všem, kteří se oslav a turnaje zůčastnili!
Ať to lítá,
Tým proDiscgolf.cz


Column 'id' cannot be null