proDiscgolf.cz>Přehled článků> Co všechno ovlivňuje let disku

Co všechno ovlivňuje let disku

4. Listopad 2014

Stejný disk může letět dvěma různým hráčům úplně jinak a dokonce může mít jiné letové vlastnosti i u jednoho hráče v různých nestandardních podmínkách. Právě kvůli tomu se mohou tvé zkušenosti z hřiště lišit od křivek na našem webu, webu výrobce a webu inboundsdiscgolf. Důvodů, proč tomu tak je, je mnoho. My se teď pokusíme vnést trochu světla alespoň do těch nejčastějších.

Sila hráče, rychlost paže

Letové křivky v inFlight Guide (a proDG.cz) jsou vykresleny s předpokladem, že má hráč dostatečně vypracovanou sílu, rychlost a techniku na to, aby disk vykreslil požadovanou křivku. Například hráči, který dokáže hodit disk 100 metrů (obrázek A), poletí disk, který má doletovou vzdálenost 100 metrů, podle linie, která je na obrázku A. Na druhou stranu hráč, který dokáže hodit jen okolo 70 metrů, nemůže od disku s doletem 100 metrů očekávat stejnou letovou charakteristiku. Proto hráčům, kteří nedokáží dát disku takovou rychlost a sílu, kterou má dostat, poletí méně doprava (turn se projeví méně) a jeho hodnota HST (high speed turn – vysokorychlostní zatočení na začátku letu) tak bude vyšší (méně záporná). V kombinaci s tím, že disk nedoletí tak daleko, to znamená, že dopad bude blíž a více vlevo, než křivka naznačuje (obrázek B). Naopak hráči, který dokáže hodit 140 metrů, (obrázek C) disk doletí dál a víc doprava. Pokud je totiž disku dodána větší rychlost a síla, předpokládá se nižší hodnota HST (turn se projeví více, hodnota je více záporná) a větší dolet.

Pochopení předchozího odstavce je velmi důležité, pokud chceš letové křivky správně pochopit a na základě toho si disky vybírat. V následující tabulce (z webu inboundsdiscgolf, přepočítána na metry) můžeš podle tvé maximální vzdálenosti zjistit, které disky si zaslouží tvou pozornost. Jejich letové křivky pak opravdu vyzkoušíš i v praxi na hřišti.

 

Tvá maximální vzdálenost      
   Ideální disky pro tebe
60 metrů
70 metrů a méně
75 metrů
85 metrů a méně
90 metrů
100 metrů a méně
105 metrů
115 metrů a méně
120 metrů
130 metrů a méně
135 metrů
145 metrů a méně
150 metrů
Cokoli

Technika hodu

Letové křivky disků jsou vykresleny podle nejpoužívanějšího hodu, tedy backhandu pravou rukou (anglicky RHBH). Stejnou křivku pak uvidíme i u forehandu levou rukou (LHFH). Zrcadlově převrácenou linii zaznamenáme při forehandu pravou rukou (RHFH) a backhandu levou rukou (LHBH). Vše snad vyjasní obrázek. 

Úhel vypuštění disku

Pokud disk vypustíme v anhyzeru (rozdíl je skvěle popsán v tomhle videu), sníží se hodnota HST, takže se zvětší turn. Naopak hodíme-li disk hyzerem, hodnota HST se zvýší, a tak se turn projeví méně. Zvětšováním náklonu disku tím pádem zvětšujeme jak HST, tak LSF (low speed fade – nízkorychlostní zatočení na konci letu), což způsobí mnohem výraznější fade a omezí dolet disku. 

Rotace mimo osu (Off axis torque, zkráceně OAT) 

Tento problém nastává, když není počáteční rotace disku čistá. Projevuje se třepotáním disku a vzniká proto, že v poslední fázi hodu (disk už skoro pouštíme) změníme jeho náklon. On by chtěl rotovat tak, jak má, ale přitom je nakloněný jinak, takže se třepe. Dobře je to vysvětlené v tomto videu (zatím pro angličtináře, ale slibujeme vlastní).

Větry a vichřice

„Zaďák“ (vítr do zad) má tendenci tlačit disky více dopředu a zvyšovat hodnotu HST i LSF (takže se méně projeví turn, ale fade více, vše bude zatáčet méně doprava a více doleva). Protivítr pak funguje přesně naopak (disky jdou více doprava).

„Bočák“ zprava zvyšuje jak HST, tak LSF (disky jdou více doleva). Navíc ale bude tlačit v počáteční fázi letu disky k zemi (viz obrázek) a v konečné fázi letu pak odnášet doleva.

Přesně naopak je tomu u „bočáku“ zleva.

Plasty

Oproti předchozím faktorům nemá plast na letové vlastnosti vliv, ale ve spojitosti s další kapitolou (stav disku) to není tak úplně pravda. Základní pravidlem je to, že disky z odolnějších (prémiových) plastů mají tendenci stáčet se více doleva, oproti diskům z méně odolných materiálů. Takže větší HST i LSF. Zato méně odolné materiály mají tendence dosahovat větších vzdáleností. 

Stav disku

To, jak je disk opotřebený, má také vliv na jeho letovou charakteristiku. Nový disk má mnohem vyšší HST a LSF hodnoty, ale čím je opotřebovanější, tím má větší sklon k rovnému až pravotočivému letu. 

Váha disku

Různě těžké disky budou létat různě, není to ale přímým vlivem na stabilitu. Jde tady o to, že lehčímu disku stačí pro dosažení požadované rychlosti letu menší síla než disku těžšímu. Takže lehké disky hozené větší silou budou mít nižší hodnotu HST (zápornější turn), což povede k větší zatáčce doprava na začátku letu a dosažení lepší vzdálenosti.

Výška dělící roviny

Dělicí rovina u disku je tenká linie na vnějším okraji disku, která vzniká při vstřikování plastu do formy. Má jistý vliv na stabilitu disku. Máme-li dva jinak úplně stejné disky, jen má jeden z nich dělicí rovinu výše, tak bude mít větší HST i LSF. Čím výš je dělicí rovina, tím víc jde disk doleva. 

Hustota vzduchu

Na horách budou disky létat jinak než na poušti. Konkrétně to je hustotou vzduchu, která přímo souvisí s nadmořskou výškou, teplotou a vlhkostí.

Návrat do fyziky. Se stoupající nadmořskou výškou se hustota vzduchu, teplota a vlhkost snižuje. Naopak s klesající výškou tyto hodnoty stoupají.

Vyšší hustota vzduchu znamená, že disku v letu překáží větší masa vzduchu, proto bude dříve zpomalovat. Nižší rychlost už od začátku letu povede k vyšším hodnotám HST i LSF a disk se bude stáčet více vlevo. Pokud je hustota vzduchu nižší, budou HST i LSF menší a disk tak bude mít tendenci zatáčet více doprava.

Dovětek a slovníček pojmů

Článek je původně zveřejněn na www.inboundsdiscgolf.com a je doplněný o pár informací a odkazů navíc a přeložený do češtiny. Zkratky HST a LSF jsme použili proto, že právě na inboundsdiscgolf je skvělý srovnávač úplně všech discgolfových disků a tento článek je takový „návod k použití“. Doporučujeme!

HST – high speed turn, neboli zatáčka disku vlivem vysoké rotace na začátku letu (vpravo u RHBH)

LSF – low speed fade, aneb zatáčka disku vlivem nízké rotace na konci letu (vlevo u RHBH)

RHBH – backhand pravou rukou, rotace disku je po směru hodinových ručiček

LHBH – backhand levou rukou, rotace disku je proti směru hodinových ručiček

RHFH – forehand pravou rukou, rotace disku je proti směru hodinových ručiček

LHFH – forehand levou rukou, rotace disku je po směru hodinových ručiček

OAT – off axis torque, neboli rotace mimo osu

Je něco v článku nejasné? Nebojte se zeptat jakoukoli formou! V případě velkého zájmu jsme schopni zpracovat i názorné ukázky ve videu!


Column 'id' cannot be null