proDiscgolf.cz>Přehled článků> Návod, jak založit discgolfový klub

Návod, jak založit discgolfový klub

14. Leden 2015

Nějaký čas už hraješ discgolf a možná jsi začal uvažovat i o založení discgolfového klubu ve svém městě. Jak ale takový klub založit aby měl i nějakou právní hodnotu a nebyli jste s kamarády jen partička nadšenců, se kterými žádná instituce nechce jednat? Na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět následujícím článkem.

Zapsaný spolek

Ideální formou pro založení sportovního klubu je v současné době registrovat se jako zapsaný spolek, který v roce 2014 nahradil občanské sdružení. Díky tomu, že se stanete právnickou osobou, můžete žádat o různé typy podpory na vaši činnost. Navíc hlas spolku, který hovoří za větší skupinu lidí, bude mít ve veřejném prostoru vždy větší váhu, než hlas jednotlivce.

Jak založit zapsaný spolek?

K tomu, abyste mohli založit spolek, je třeba min. 3 osob se stejným zájmem (discgolf), k jehož naplňování bude spolek sloužit.

Pokud jste tedy dali dohromady skupinu alespoň tří discgolfových nadšenců, můžete vymyslet název klubu. Před vymýšlením názvu je dobré zkontrolovat v elektronickém rejstříku, zda už neexistuje právnická osoba se stejným názvem (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

Dále pamatujte na to, že název spolku musí obsahovat zkratku z.s., nebo slovní spojení zapsaný spolek.

Stanovy spolku

Dalším důležitým krokem, který předchází založení z.s., je sepsání stanov spolku.

Správné stanovy by měly obsahovat:

- Název spolku (ten by měl obsahovat slovo „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“)

- Sídlo spolku

- Účel spolku

- Práva a povinnosti členů

- Určení statutárních orgánů spolku (jde o osoby které mohou jednat jménem spolku). Statutární orgán může být individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor, předseda/místopředseda atd..).

Pro představu uvádíme již schválené stanovy klubu Moravian Gators 

Vznik spolku

Spolek vzniká schválením stanov a jeho následným zápisem do spolkového rejstříku.

Schválení stanov

Ke schválení stanov může dojít buď shodou zakladatelů, nebo usnesením ustavující schůze.

Ustavující schůzi je potřeba svolat nejméně 30 dní před jejím konáním a v pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání. Do 30 dní je pak nutné pořídit zápis ze schůze s listinou přítomných. Na všechny přítomné se hledí jako na platné členy, kteří odevzdali přihlášku do spolku. O hlasování musí být veden záznam včetně podpisové listiny přítomných. Ten, kdo hlasoval proti přijetí stanov, může odstoupit od přihlášky do spolku.

Zápis do spolkového rejstříku

Návrh na zapsání do rejstříku musí být vyplněn na stránkách ministerstva spravedlnosti (https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?1). Je jedno jestli pak budeme formulář podávat v elektronické nebo tištěné podobě. Pokud je na ustavující schůzi určena osoba pověřená zápisem, bude na tištěném formuláři stačit její ověřený podpis. Pokud nebyl nikdo určen je třeba přidat ověřené podpisy všech zakladatelů. Návrh na zápis je třeba zaslat nebo osobně složit na podatelně rejstříkového soudu, kterým je příslušný krajský soud (podle sídla spolku).

Za každý zápis do spolkového rejstříku i za každou změnu je účtován poplatek 1000 Kč.

Co vše je třeba ještě přiložit k návrhu na zápis:

- stanovy (označené prostými podpisy)

- zápis ustavující schůze a listinu přítomných (prosté podpisy)

- souhlas statutárního orgánu se zápisem do rejstříku a jeho prohlášení o svéprávnosti (ověřený podpis)

- souhlas majitele nemovitosti se sídlem spolku (ověřený podpis)

Zdroje a užitečné odkazy:

http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr

http://www.juristi.cz/jak-zalozit-spolek/

http://www.davidzahumensky.cz/zaujalo-naacutes/jak-zaloit-spolek-vroce-2014

Stanovy klubu Moravian Gators Nový Jičín, z.s.

Jak přejít na spolek pokud již máte občanské sdružení.

Jak jedná spolek navenek.


Column 'id' cannot be null